CHÍNH SÁCH TUYỂN SINH

Đăng ký nhập học

Nhà trường nhận đơn đăng ký nhập học trong suốt năm học.

Xếp lớp theo độ tuổi

 • Nhà trường áp dụng hệ thống xếp lớp của Anh quốc, bằng cách dựa trên tuổi của học sinh đăng ký nhập học tại thời điểm ngày 31 tháng 8 của mỗi năm học để xác định lớp học của học sinh.
 • Trong hầu hết các trường hợp, học sinh đăng ký nhập học sẽ tham gia vào khối lớp theo đúng tuổi của mình. Trong vài trường hợp đặc biệt, chúng tôi sẽ cân nhắc những sắp xếp thay thế khác.

Tiêu chí Tuyển sinh

 • Trường nhận học sinh có nhu cầu học tập và nhu cầu cá nhân mà các chương trình và dịch vụ hỗ trợ hiện có có thể đáp ứng được tại thời điểm nhập học.
 • Đối với học sinh từ lớp 2 trở lên, học sinh đăng ký nhập học sẽ phải đạt tối thiểu 89 điểm trong bài kiểm tra nhập học về khả năng nhận thức CAT4.
 • Yêu cầu đối với mức độ thông thạo tiếng Anh khác nhau ở các lớp khác nhau. Là một trường có tiêu chuẩn quốc tế, Renaissance nhận học sinh không chưa thành thạo tiếng Anh từ lớp 9 trở xuống, và trường có hỗ trợ chương trình học thêm tiếng Anh (EAL) cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 trong trường hợp được yêu cầu. Để được nhận vào học lớp 10 và 11, học sinh cần đạt được trình độ Tiếng Anh B1, hoặc thay vào đó đạt được ít nhất 100 điểm trong ba phần kiểm tra nói của bài kiểm tra CAT4. Bài kiểm tra này có tính phí. Để được nhận vào lớp 12 và 13, tất cả học sinh cần thể hiện trình độ trôi chảy tiếng Anh từ mức B2 (CEFR Framework).
 • Đối với học sinh có khuyết tật về thể chất và / hoặc cần hỗ trợ học tập đặc biệt, quyết định tiếp nhận được xem xét dựa trên hai việc: xác định xem môi trường trường học có phù hợp với nhu cầu học tập của học sinh có những khó khăn cụ thể trong học tập hay không và sau nữa, các nguồn lực hỗ trợ học tập hiện tại có đủ để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vào thời điểm nhập học hay không.

Quy trình Tuyển sinh

 • Tất cả các học sinh đăng ký nhập học phải nộp các giấy tờ sau: 02 ảnh hộ chiếu, 01 bản sao hộ chiếu, 01 bản sao giấy khai sinh, 01 bản sao học bạ trong vòng 02 năm qua, bản sao hộ chiếu của phụ huynh / người giám hộ, hồ sơ đặc biệt (nếu được yêu cầu), và Mẫu Đăng ký hoàn chỉnh và đã ký.
 • Tất cả các ứng viên phải nộp lệ phí tuyển sinh 4 triệu đồng trước khi đặt lịch phỏng vấn tuyển sinh và kiểm tra nhập học với các chuyên gia giáo dục và tuyển sinh.
 • Những học sinh đăng ký nhập học vào lớp Mầm non và lớp 1 sẽ được phỏng vấn bởi Trưởng Khối Mầm non và Tiểu học, hoặc Giám đốc Tuyển Sinh. Tất cả học sinh đăng ký nhập học từ lớp 2 đến 13 sẽ được yêu cầu làm bài kiểm tra về khả năng nhận thức dành cho từng lứa tuổi cũng như làm bài kiểm tra Oxford Online English, sau đó được phỏng vấn với Trưởng Khối Mầm non và Tiểu học (cho học sinh từ Lớp 2-6) hoặc Trưởng Khối Trung học (cho Lớp 7-13) hoặc với Giám đốc Tuyển sinh.
 • Khi có kết quả phỏng vấn và kết quả kiểm tra, Giám đốc Tuyển sinh sẽ xác nhận nếu học sinh được chấp nhận, chấp nhận có điều kiện hoặc bị từ chối. Quyết định này là cuối cùng và không được phúc khảo.
 • Nhà trường có quyền từ chối tuyển sinh trong những trường hợp sau đây:

◦ Có những yếu tố tiêu cực trong hồ sơ hoặc trong hành vi của ứng viên, có khả năng gây ảnh hưởng tiêu cực đến trường học hoặc cộng đồng.

◦ Ứng viên đăng ký vào khối lớp đã kín chỗ.

◦ Không nộp đủ giấy tờ quy định trong thủ tục tuyển sinh.

◦ Trường không thể đáp ứng các nhu cầu cá nhân của học sinh đăng ký học.

 • Nếu học sinh được nhận vào trường, Phòng Tuyển sinh sẽ gửi phụ huynh hoặc người giám hộ một thư mời nhập học chính thức và giấy thông báo học phí. Sau khi thư mời nhập học được ký và nộp lại và tất cả các khoản phí được thanh toán, học sinh chính thức được ghi danh tại trường trong vòng 02 ngày làm việc.

Sĩ số lớp và danh sách chờ

 • Sĩ số tối đa của các lớp học có thể thay đổi và hiện nay như sau: Mầm non: tối đa 18 học sinh / lớp, Tiểu học: tối đa 22 học sinh / lớp, trung học: tối đa 25 học sinh / lớp.
 • Trường hợp khối lớp đã kín, trường sẽ đưa học sinh đăng ký học vào danh sách chờ và thông báo cho phụ huynh hoặc người giám hộ khi có chỗ trống trong lớp.
 • Khi đã nằm trong danh sách chờ, trường sẽ ưu tiên cho những hồ sơ sau đây: Các anh chị em của các học sinh Renaissance, con của nhân viên Renaissance và các học sinh có năng khiếu với thành tích học tập xuất sắc. Chỉ những học sinh đã hoàn thành tất cả các bài kiểm tra và phỏng vấn mới được đưa vào danh sách chờ.

Các vấn đề và khiếu nại

 • Mọi khiếu nại hoặc thắc mắc về chính sách tuyển sinh hoặc Thủ tục nhập học của trường, bao gồm bất kỳ quyết định tuyển sinh nào, vui lòng gửi đến Giám đốc Tuyển sinh: anna@renaissance.edu.vn. Chúng tôi sẽ xem xét và trả lời trong vòng 02 ngày làm việc.
 • Nếu không hài lòng với trả lời của Giám đốc Tuyển sinh, ứng viên có thể chuyển đơn khiếu nại đến Hiệu Trưởng tại: peterg@renaissance.edu.vn. Khiếu nại sẽ được đánh giá và phản hồi trong vòng 05 ngày làm việc.