CÁC KHỐI LỚP

Tập Quán và thông lệ

Phù hợp với tập quán và thông lệ trong các Trường sử dụng chương trình giáo dục của Anh, khối Tiểu học ở Renaissance tôn trọng nguyên tắc trẻ em cần được giáo dục với cùng nhóm tuổi của mình.

Cơ sở

 • Theo UNESCO, trẻ em có quyền được giáo dục cùng với bạn bè của mình.
 • Đưa trẻ vào một nhóm tuổi khác có thể dẫn đến việc từ chối một trẻ khác vào trường. Khi dần lớn lên, trẻ có thể nhận ra rằng phần còn lại của lớp có độ tuổi khác nhau, điều này có thể gây ra xáo trộn cảm xúc.
 • Trẻ có thể bắt đầu dậy thì ở thời điểm khác so với bạn cùng lớp, điều này có thể làm học sinh đó bối rối.
 • Các biện pháp can thiệp khác có thể có hiệu quả trong dài hạn; đưa trẻ vào nhóm tuổi khác sẽ chỉ làm trì hoãn hiệu quả đó.
 • Trẻ em học hỏi rất nhiều từ bạn bè của mình, và nhận được sự hỗ trợ về xã hội, cảm xúc và học tập từ nhau.
 • Bằng chứng cho thấy việc đặt học sinh vào một nhóm tuổi khác hiếm khi tạo ra sự khác biệt tích cực và có thể có tác động tiêu cực trong dài hạn.
 • Chúng tôi đồng ý rằng trong một số tình huống đặc biệt xếp lớp theo tuổi không mang lại lợi ích cho trẻ, tuy nhiên, chỉ nên tách học sinh khỏi nhóm tuổi của mình trong những hoàn cảnh cực kỳ đặc biệt. Việc tách một học sinh ra khỏi nhóm tuổi của mình nên được coi là sự can thiệp quá mạnh. Khi làm việc này cần phải có bằng chứng rằng các biện pháp can thiệp nhẹ hơn không thể thực hiện được hoặc đã thực hiện nhưng không thành công. Trong trường hợp này, việc tách các em khỏi nhóm tuổi của mình cũng không được vượt quá một năm trong Chương trình Quốc gia. Một khi đã được tách ra, hầu hết trẻ sẽ hoàn thành quá trình học tập của mình trong nhóm tuổi đó.

Trong trường hợp học sinh học tập trong theo các chương trình giáo dục khác nhau, học sinh có thể gặp những vấn đề khi thích ứng với môi trường mới hoặc khi bắt đầu học chương trình IGCSE, IDBP. Đưa các học sinh này vào một nhóm tuổi khác có thể là biện pháp phù hợp, nhưng cần được xem xét tùy theo từng trường hợp và vì lợi ích tốt nhất của trẻ.

Trong trường hợp phụ huynh khiếu nại về quyết định xếp lớp, các thủ tục sau sẽ được tiến hành:

 • Phụ huynh yêu cầu xem xét lại việc xếp lớp con mình theo nhóm tuổi.
 • Phụ huynh được thông báo rằng nhóm hỗ trợ học sinh sẽ được thành lập. Nhóm này bao gồm, nhưng không giới hạn ở hiệu trưởng và / hoặc phó hiệu trưởng và nhân viên liên quan. Nhóm sẽ thảo luận về khiếu nại của phụ huynh. Phụ huynh được thông báo về thời hạn trường đưa ra phản hồi.
 • Trường có thể yêu cầu phụ huynh cung cấp tài liệu bổ sung để hỗ trợ việc giải quyết khiếu nại và cung cấp them thông tin cho việc đưa ra quyết định (ví dụ như kết quả kiểm tra chuẩn, báo cáo tâm lý học, vv). Trường có thể đề xuất hoặc yêu cầu học sinh làm một bài kiểm tra hoặc phỏng vấn với một chuyên gia hỗ trợ học tập trước khi nhóm hỗ trợ học sinh được thành lập để thảo luận về trường hợp này.
 • Nhóm hỗ trợ học sinh thành lập và mỗi thành viên đều có cơ hội đóng góp ý kiến vào quyết định xếp lớp. Hiệu trưởng trường sẽ đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến việc xếp lớp với ưu tiên hàng đầu là lợi ích của học sinh, số chỗ còn trống trong lớp học, nguồn lực hỗ trợ học tập / EAL, ảnh hưởng của lớp học hiện tại, cân bằng giới tính của lớp, hậu quả của trường hợp ngoại lệ (nếu có), phụ huynh, v.v.
 • Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng gặp phụ huynh để thông báo quyết định xếp lớp cuối cùng. Nếu trường quyết định học sinh có thể học thử, phụ huynh se được giải thích về cam kết về thời gian thử thách và cách thức đánh giá kết quả vào cuối giai đoạn học thử.

Liên hệ tham quan/đăng ký tư vấn tại Renaissance