TUYỂN SINH

CHÍNH SÁCH TUYỂN SINH

Chính sách Tuyển sinh gồm quy trình đánh giá, kiểm tra được soạn thảo dựa trên nhiệm vụ và tầm nhìn của Renaissance

CÁC KHỐI LỚP

Là trường quốc tế, Renaissance thực hiện việc xếp khối lớp cho học sinh theo chuẩn Anh quốc

HỌC PHÍ VÀ HỌC BỔNG

Chính sách khuyến mãi của Renaissance bao gồm ưu đãi cho anh chị em, khách hàng thân thiết cũng như nhiều học bổng khác nhau