TIN TỨC

Ngày Hội Thể Thao Khối Trung Học

Ngày hội thể thao khối Trung học thường niên đã được tổ chức vào thứ Sáu, ngày 11 tháng 1. Sự kiện bắt đầu với các cự li chạy – 800m, 300m, 400m, 200m, 100m. Tiếp theo là một loạt các nội dung thi, gồm: nhảy xa, ném lao, ném đĩa và đẩy tạ. Tất …
1234...10...