SỰ KIỆN

Tuần Lễ STEAM 22 – 26/04

Thứ Hai - Thứ 6, ngày 22 - 26, tháng 4
Địa điểm: Renaissance

Triễn Lãm IB Visual Arts

Thứ Ba, ngày 16 tháng 4
Thời gian: 16:00 - 18:00
Địa điểm: Activity Room

Ngày Hội Bơi Khối KS1

Thứ Ba, ngày 16 tháng 4
Thời gian: 8:00 - 9:30
Địa điểm: Renaissance

Tuần Lễ Sáng Tạo & Đổi Mới (8 – 12/04)

Thứ Hai, ngày 8 - 12, tháng 4, 2019
Địa điểm: Renaissance

Giao Lưu với Đại Học Sogang Hàn Quốc

Thứ Hai, ngày 1 tháng 4
Thời gian: 16:00
Địa điểm: Renaissance
1234...102030...