SỰ KIỆN

Hội thảo Phụ huynh 2017

Đêm chiếu phim Từ thiện GEC

Thời gian: 18:00, 27/10/2017
Địa điểm: CGV Thảo Điền, Quận 2.

Phonics Workshop cho Phụ huynh

Lễ hội Halloween

Ngày Hội Thông Tin 2017

Để giới thiệu Trường với Quý Phụ huynh, người giám hộ và các học sinh tương lai của chúng tôi,
1234...