THAM QUAN ĐẠI HỌC

Trường của chúng tôi có mối quan hệ mật thiết với nhiều trường đại học hàng đầu trên thế giới, và được đại diện của các trường thường xuyên đến tham quan, tư vấn cho sinh viên về trường đại học, việc lựa chọn môn học, và các thủ tục đăng ký đại học của học sinh.

Chuyên viên tư vấn Đại học và Cao đẳng của chúng tôi tổ chức các chuyến thăm đến các trường đại học trong suốt năm, và học sinh của chúng tôi có thể tiếp xúc trực tiếp với đại diện tuyển sinh của các trường đại học từ Mỹ, Anh, Úc, Hàn Quốc, Singapore, Canada, Nhật Bản và các nước khác.

Liên hệ Cố vấn Đại học & Cao Đẳng của Trường

Ms Sue Morrell Stewart

Cố vấn Đại học & Cao đẳng

Email: sue@RENAISSANCE.EDU.VN