SỰ KIỆN QUAN TRỌNG

Peter Panto Drama

Thời gian: 17:00 Thứ Tư 24/01

Hội Thảo EAL

Dành cho Phụ huynh Tiểu Học
16:00-16:45 ngày 23/01
Phòng Activity

Athletics Championships

Cuộc thi SuperKids

Đăng ký tham gia tại đây

Ngày Thể Thao Trung Học

Thời gian: 8:15-15:30, 12/1
Địa điểm: Sân Thể Thao Mới
1234...10...