SỰ KIỆN QUAN TRỌNG

Summer Camp 2018

Year 6 Graduation Ceremony

Year 6 Graduation Ceremony

Shrek Production

KS2 Shrek Production
Thời gian: 18:00 Thứ Tư 20/06
Địa điểm: Nhà Hát

Vũ hội Trung học

Thời gian: Thứ Sáu ngày 15/06

Sports Award Evening

Thời gian: từ 17:00 Thứ Ba 12/06 tại Nhà Hát Renaissance
1234...1020...