HỘI PHỤ HUYNH – GIÁO VIÊN

Hội Phụ huynh – Giáo viên đóng một vai trò quan trọng tại Renaissance và mang đến cho trường một diễn đàn mở với việc trao đổi các ý tưởng, lên kế hoạch cho các sự kiện cũng như thúc đẩy sự tương tác giữa phụ huynh và các phòng ban.

Hội đồng Hội gặp mặt vào Thứ Ba đầu tiên mỗi tháng trong các kì học. Cộng đồng trường nắm bắt các hoạt động thường xuyên của Hội Phụ huynh – Giáo viên thông qua những cập nhật thường xuyên từ Hội trưởng

Các thành viên Hội Phụ huynh – Giáo viên 2018-2019

Đại diện Phụ huynh

 • Bà Elne Watson – Đại diện Phụ huynh nước ngoài
 • Bà Molly Kapoor – Đại diện Phụ huynh nước ngoài
 • Bà Choi Eun Hwa – Đại diện Phụ huynh Hàn Quốc
 • Bà Yoon Jin Suk – Đại diện Phụ huynh Hàn Quốc
 • Bà Huong Truong – Đại diện Phụ huynh Việt Nam
 • Ông Minh Nguyen – Đại diện Phụ huynh Việt Nam

Đại diện Giáo viên

 • Bà Jill Nattrass – Giáo viên Âm nhạc Tiểu học
 • Bà Robyn Bews – Giáo viên Tiểu học & Điều phối viên toàn trường

Các Đại diện khác

 • Ông Peter Gittins – Hiệu trưởng
 • Bà Flora Burlingham – Trưởng phòng Marketing
 • Bà GaYoung Lim – Chuyên viên Hàn Quốc và Điều phối viên Tiểu học