ĐỒNG PHỤC

Khối Mầm Non

Khối Tiểu học


Khối Trung học

Quy định cửa hàng Đồng phục Renaissance 

Tải về Mẫu đăng ký đồng phục tại đây

Chấp nhận đơn hàng

 • Mọi chỉ dẫn về việc cung cấp hàng hóa Cửa hàng đồng phục trường Renaissance nhận được từ Khách hàng hoặc việc Khách hàng đồng ý nhận hàng từ Cửa hàng được coi là Khách hàng đã đồng ý với các quy định của cửa hàng được nêu dưới đây.
 • Khi có từ hai Khách hàng đặt mua trên cùng một đơn hàng, các Khách hàng sẽ liên đới chịu trách nhiệm thanh toán tiền hàng hóa.
 • Khi Quý khách hàng đồng ý với các quy định này của cửa hàng, các quy định này có hiệu lực lập tức và chỉ được sửa đổi khi có văn bản đồng ý của Cửa hàng đồng phục trường Renaissance.

Giá cả và Phương thức thanh toán

 • Giá cả do Cửa hàng toàn quyền ấn định thể hiện trên:
  • Hóa đơn do Cửa hàng cấp cho Khách hàng về hàng hóa mua tại Cửa hàng hoặc;
  • Giá hiện hành tại Cửa hàng tại thời điểm giao hàng theo như bảng giá hiện hành của cửa hàng;
 • Cửa hàng có quyền thay đổi giá khi giá đầu vào thay đổi.
 • Hàng hóa phải được thanh toán trước khi giao hàng.

Giao hàng

 • Việc xử lý đơn hàng trực tuyến hoặc giao hàng tới lớp học của học sinh chỉ được thực hiện trong giờ làm việc của Cửa hàng. Một khi hàng hóa đã được giao hoặc sau khi Khách hàng đã đến nhận hàng, hàng hóa thuộc quyền sở hữu của Khách hàng.
 • Mọi hàng hóa phải được cung ứng và giao trong tình trạng mới 100%.
 • Cửa hàng không giao hàng bằng bưu điện. Giao hàng tới lớp học (chỉ áp dụng với khối mầm non và tiểu học, không áp dụng với trung học) hoặc giao hàng tại quầy lễ tân.
 • Cửa hàng không chịu trách nhiệm với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc Cửa hàng không thể giao một phần hoặc toàn bộ đơn hàng kịp thời hoặc theo bất kỳ cách nào khác do những lý do bất khả kháng ngoài tầm kiểm soát của Cửa hàng.

Rủi ro

 • Trong trường hợp giao hàng tới lớp học, nếu bất kỳ món hàng nào bị hư hỏng, hư hại toàn bộ hoặc mất mát sau khi giao hàng trước khi phụ huynh nhận được, Cửa hàng không chịu trách nhiệm đối với món hàng bị hư hỏng, hư hại toàn bộ hay mất mát đó.
 • Trong khi Cửa hàng cẩn trọng thực hiện các chỉ thị của Khách hàng, Quý Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra kỹ đơn hàng/các hướng dẫn đặt hàng lần cuối trước khi đặt hàng. Cửa hàng sẽ không chịu trách nhiệm với các lỗi đã không được Khách hàng hiệu chỉnh trong quá trình kiểm tra đơn hàng lần cuối.

Hàng hóa bị lỗi

Khách hàng kiểm tra hàng hóa khi nhận hàng và thông báo bằng văn bản tới Cửa hàng trong vòng 3 ngày kể từ ngày giao hàng nếu hàng hóa được cho là bị lỗi, thiếu số lượng, hư hỏng hoặc không đúng như mô tả trong đơn đặt hàng. Cửa hàng xem xét lại hàng hóa trong khoảng thời gian hợp lý từ khi nhận lại hàng hóa được xem là có lỗi theo bất kỳ cách nào nêu trên. Nếu Khách hàng không thể thực hiện đúng theo quy định này, hàng hóa sẽ được coi là không có lỗi. Với hàng hóa lỗi đã được Cửa hàng đồng ý với việc trả hàng bằng văn bản, trách nhiệm của Cửa hàng, tùy tình huống là phải thay thế món hàng khác hoặc sửa lại hàng hóa bị lỗi.

Bảo hành

Với những hàng hóa không được sản xuất tại Cửa hàng, chính sách bảo hành thực hiện theo chính sách bảo hành của nhà sản xuất. Cửa hàng không bị ràng buộc bởi cũng như không chịu trách nhiệm cho bất kỳ điều kiện điều khoản, chính sách bảo hành nào ngoài chính sách bảo hành của nhà sản xuất.

Hủy đơn hàng/trả tiền

Nếu khách hàng muốn hủy đơn hàng dẫn đến việc hủy giao hàng, Khách hàng có thể phải chịu trách nhiệm với các thiệt hại gây ra cho cửa hàng. Tiền hàng sẽ không được hoàn lại.