PHÒNG NHẠC

Trường có hai phòng học dành cho môn Âm nhạc liền kề nhau. Lớp học Âm nhạc của lớp Tiểu học nằm ở tầng một. Một giáo viên âm nhạc chuyên nghiệp, người dạy nhạc cho tất cả học sinh Tiểu học, sử dụng phòng này. Ngoài ra còn có một phòng âm nhạc cho Trung học, nơi học sinh học cách chơi nhạc và sáng tác. Giữa hai phòng âm nhạc, có phòng luyện tập để học sinh  chơi nhạc và luyện tập trong suốt giờ học, vào giờ ăn trưa hoặc sau giờ học.