HỒ BƠI

Trường có hai hồ bơi. Một bể tập bơi nhỏ nằm bên cạnh dãy phòng của lớp Mầm non, được thiết kế đặc biệt để trẻ tự tin học bơi trong bể.