PHÒNG VI TÍNH

Học sinh và giáo viên có quyền truy cập vào hệ thống CNTT khắp trường học qua mạng không dây. Học sinh Trung học lớp lớn sử dụng máy tính xách tay trong nhiều bài học, và giáo viên giao bài tập về nhà và các gửi lời nhắc qua phương tiện đó. Trong lớp Tiểu học, học sinh có thề sử dụng máy tính để bàn trong mỗi lớp học, vài chiếc iPads đang được sử dụng trong các lớp Tiểu học nhỏ tuổi. Các lớp học có bảng tương tác cho phép giáo viên và học sinh học bằng cách quan sát và chia sẻ. Dù được sử dụng trong các lớp Mầm non hay trong các lớp học Toán cao cấp của chương trình IB, bảng là công cụ học tập hữu hiệu của học sinh.