PHÒNG NHẠC

Renaissance có hai phòng nhạc nơi học sinh học cách chơi nhạc và sáng tác với sự hỗ trợ của một giáo viên chuyên môn