KHU VUI CHƠI MẪU GIÁO

Khu vui chơi của khối Mầm non được sửa chữa và được trang trí lại vào năm 2013. Các phòng được kết nối với nhau tạo ra một môi trường mà trẻ có thể học thông qua các hoạt động vui chơi, có hệ thống cửa trượt phù hợp cho giáo viên và học sinh mầm non. Bên cạnh các phòng của lớp Mầm Non là bể bơi cho học sinh Mầm non và phía ngoài là một sân chơi có mái che.