BẢNG THÔNG MINH

Học sinh và giáo viên có quyền truy cập vào hệ thống CNTT trong toàn trường học qua mạng không dây. Học sinh Trung học lớp lớn sử dụng máy tính xách tay trong nhiều bài học, và giáo viên giao bài tập về nhà và chuyển lời nhắc cũng bằng phương tiện đó. Ở khối Tiểu học, học sinh có quyền truy cập máy tính để bàn trong mỗi lớp học, vài chiếc iPads đang được sử dụng trong các lớp nhỏ của khối Tiểu học. Các lớp học có bảng tương tác cho phép giáo viên và học sinh học bằng cách quan sát và chia sẻ. Dù được sử dụng trong các lớp Mầm non hay trong các lớp Toán cao cấp của chương trình IB, bảng là công cụ học tập hữu hiệu cho học sinh.