CHỨNG CHỈ IGCSE

Dành cho học sinh Lớp 10 và Lớp 11 (độ tuổi 14 – 16)

Chứng chỉ Giáo dục Tổng quan Quốc tế ở Bậc trung học (IGCSE) là chương trình học hai năm, dành cho các em học sinh có độ tuổi từ 14 đến 16 tuổi. IGCSE là chương trình được thiết kế và quản lý bởi Hội đồng Khảo thí Quốc tế thuộc Đại học Cambridge (Cambridge Assessment), chương trình này được hình thành dành riêng cho các em học sinh Trường Quốc tế, IGCSE được các trường học hàng đầu giảng dạy tại các quốc gia trên thế giới cũng như tại Vương quốc Anh. Một chương trình giảng dạy với khóa học hai năm, được phổ biến trên 700 trường học bao gồm các trường ở Vương quốc Anh và nhiều trường Quốc tế ở khắp trên 100 quốc gia trên thế giới. Chương trình học lấy chứng chỉ IGCSE đã được Quốc tế công nhận. Chứng chỉ IGCSE được chấp nhận như một thủ tục đầu tiên để bước vào các trường đại học thuộc Vương quốc Anh; hơn nữa, nhiều trường đại học và cao đẳng trên thế giới đã công nhận chứng chỉ IGCSE.

Đánh giá điểm số

Mỗi một môn học trong chương trình IGCSE được đánh giá từ điểm A* đến điểm G. Bất kỳ em học sinh nào có điểm G thì xem như là điểm U (điểm này có ý nghĩa là không được xếp loại). Điểm A* là loại điểm hiếm có, mỗi một môn học chỉ có khoảng 7% số lượng học sinh đạt được điểm A*.

Phương pháp đánh giá

Mỗi một môn học có một phương pháp đánh giá khác nhau. Tuy nhiên, phần trăm quyết định điểm số cuối cùng trong tất cả các môn học của chương trình IGCSE là căn cứ vào kết quả thi cuối năm học lớp 11. Một số môn học có bài tập về nhà bắt buộc. Để hiểu rõ hơn nhiều thông tin chi tiết, Quý vị vui lòng xem qua “Sách hướng dẫn chọn các môn học IGCSE” (IGCSE Options Booklet) và xem trên trang web của Hội đồng Khảo thí Quốc tế (Cambridge Assessment).

Các môn học được giảng dạy tại Trường Quốc tế Renaissance

Tại Trường Quốc tế Renaissance, các môn học bắt buộc – bao gồm Tiếng Anh, Toán, Ngôn ngữ bản xứ và thêm một hay nhiều môn kết hợp với bộ môn Khoa học. Thông thường, một học sinh theo chương trình IGCSE học từ 6 đến 9 môn. Chúng tôi cũng đã dành ra “Bảng lựa chọn bộ môn” với sự đa dạng nhiều môn học để học sinh có thể lựa chọn và nhà trường cũng khuyến khích học sinh lựa chọn bộ môn phù hợp và cân bằng bao gồm: Ngôn ngữ, các môn Khoa học Xã hội và Nhân văn, Toán học và các môn mang tính hướng nghiệp, kỹ thuật và sáng tạo.

Nhà trường cung cấp các nhóm môn học sau:

Để biết thêm chi tiết về nội dung chương trình giảng dạy và cách đánh giá điểm số trong chương trình IGCSE, Quý vị vui lòng xem qua “Sách hướng dẫn chọn các môn học IGCSE” hoặc vui lòng xem qua trang web của Hội đồng Khảo thí Quốc tế (Cambridge Assessment).

Quá trình đến với Văn bằng Tú tài Quốc tế (IB Diploma)

Học sinh mong muốn theo học Văn bằng Tú Tài Quốc tế (IB Diploma) ở lớp 12 tại Trường Quốc tế Renaissance, yêu cầu tối thiểu phải đạt kết quả 5 môn học ở chương trình IGCSE có số điểm từ A* đến điểm C bao gồm 2 môn Toán và Tiếng Anh. Những em học sinh không đạt yêu cầu này có thể lựa chọn học chương trình Chứng chỉ Tú tài Quốc tế IB (IBCP).

Tải xuống Bộ Tài liệu IGCSE 2018/19

Trang website của Cambridge Assessment IGCSE