TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY

Sứ mệnh của Renaissance chỉ ra rõ ràng rằng nền tảng học tập tổng quát bao gồm một chương trình học rộng, cân bằng và dựa trên chương trình giảng dạy quốc gia Anh, bổ sung bởi chương trình Mầm non Giai đoạn nền tảng (EYFS), Tiểu học quốc tế (IPC), Trung học phổ thông quốc tế (IGCSE)Tú tài quốc tế (IBDP) để đáp ứng các nhu cầu cá nhân của mọi học sinh của chúng tôi.

Chương trình giảng dạy của chúng tôi phù hợp hoàn toàn với khả năng của từng học sinh và kết quả các cuộc thi bên ngoài trường cao hơn so với mức trung bình của thế giới. Chương trình đào tạo giúp học sinh của chúng tôi làm quen với chủ nghĩa quốc tế, sự đa văn hóa, tư tưởng trụ cột IDEALS của tổ chức Round Square và giúp hiểu rõ các nguyên tắc được nêu trong Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em được tôn trọng như thế nào.

Thông qua giáo dục tinh thần, đạo đức, xã hội và văn hóa chúng tôi mang đến một môi trường an toàn và an ninh trong hiện tại và trong tương lai, cho phép học sinh của chúng tôi trở thành những thành viên chủ động, thành công và hỗ trợ cho xã hội toàn cầu.

Renaissance, với tư cách là thành viên của tổ chức Round Square, khuyến khích sáu tư tưởng trụ cột của IDEALS và đó chính là những tư tưởng mà dựa trên đó chúng tôi xây dựng mục tiêu trong tương lai:

  • Sự hiểu biết quốc tế và bao dung với người khác
  • Thực thi dân chủ và công lý
  • Bảo vệ môi trường
  • Khám phá bản thân qua các cuộc phiêu lưu
  • Tinh thần lãnh đạo
  • Cống hiến cho cộng đồng

Tổng Quan Chương Trình Giảng Dạy

Chương trình giảng dạy dựa trên hệ thống giáo dục của Anh, được chỉnh sửa để đáp ứng đặc tính Quốc tế của các em học sinh. Chương trình tương tự được giảng dạy rộng rãi tại nhiều trường theo cấu trúc của hệ thống giáo dục Anh. Chương trình của Trường mầm non “Future Kids” tại Renaissance được thiết kế theo Chương Trình Giảng Dạy Giai đoạn nền tảng của Vương quốc Anh. Ở cấp tiểu học, giáo trình giảng dạy được kết hợp với Chương trình giảng dạy Tiểu học Quốc tế (IPC). Sự kết hợp này mang lại một chương trình giảng dạy đại cương phù hợp và cân bằng thông qua phương tiện tiếng Anh với sự thay đổi thích hợp và nhấn mạnh vào nội dung, phù hợp với thành phần học sinh Quốc tế. Chương trình học bao gồm các môn chính sau đây: Anh văn, Toán học, Khoa học, Lịch sử, Địa lý, Âm nhạc, Kịch nghệ, Công nghệ thông tin, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật và Thiết kế và các môn ngoại ngữ hiện đại tự chọn. Trường Quốc tế Renaissance Sài Gòn đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Bộ Giáo Dục dành cho học sinh có Quốc tịch Việt Nam theo định hướng của chương trình Việt Nam cụ thể ở môn Văn, Tiếng Việt, Lịch Sử và Địa Lý Việt Nam . Đối với khối Trung học, Trường cũng theo cơ cấu giáo dục của Anh, chương trình Tổng quan quốc tế bậc Trung học -IGCSE và học sinh được trang bị Chương trình Văn bằng Tú tài Quốc tế-IB trong hai năm cuối cùng tại Trường.

Trường Renaissance kết hợp những tiêu chuẩn và phương pháp giảng dạy tốt nhất từ hai hệ thống giáo dục Phương Tây và Phương Đông. Các học sinh học các chương trình có cấu trúc chặt chẽ khuyến khích ‘trí tuệ thân thiện’, học tập nghiên cứu. Phương pháp “thực hành thực tế” này giúp học sinh có những cơ hội để phát triển các kỹ năng và sự hiểu biết thông qua sự tìm tòi và nghiên cứu thực tế. Những khái niệm, kỹ năng, kiến thức và thái độ tích cực đối với việc học được phát triển một cách đầy đủ, giúp cho học sinh để trở thành “người học suốt đời”.

Chương trình học Khối Mầm Non

Cẩm nang cho Phụ huynh

Khối EY 

Chương trình học Khối Tiểu học

Chương trình Tiểu học Quốc gia của Anh Quốc

Chương trình Quốc gia của Giai đoạn 1 và 2 (KS1 và KS2)

Chương trình Tiểu học Quốc tế (IPC)

Thông tin chi tiết

Thông tin về trường Renaissance dành cho Phụ huynh: Tổng quan về chương trình học khối Tiểu học

Khối 1 | Khối 2 | Khối 3 | Khối 4 | Khối 5 | Khối 6

Chương trình học Khối Trung Học

Chương trình học Quốc gia của Anh Quốc cho Giai đoạn 3 (KS3)

Cẩm nang Giai đoạn 3

Thông tin chi tiết

IGCSE – Chương trình Khảo thí Quốc tế của Dại học Cambridge (CIE)

Cẩm nang IGCSE 2018/19 cho Giai đoạn 4

IB – Tổ chức Quốc tế về Bằng Tú tài Quốc tế

Hướng dẫn lựa chọn môn học cho Tú tài Quốc tế (IB)

www.ibo.org