CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ BẰNG CẤP

CHỨNG CHỈ IGCSE

Học sinh từ 14-16 tại Renaissance theo học chương trình IGCSE, bằng cấp được nhiều ĐH quốc tế đánh giá cao, kéo dài 2 năm

BẰNG TÚ TÀI QUỐC TẾ

IB là chương trình học cho lứa tuổi 16-18. Đây là bằng phổ thông được đánh giá cao nhất bởi các trường ĐH hàng đầu