THÀNH VIÊN CỦA ROUND SQUARE

Vào tháng 04/2011, Renaissance trở thành thành viên cấp khu vực của Round Square và rất tự hào được công nhận là thành viên toàn cầu của Round Square vào tháng 04/2016. Được thành lập năm 1966, Round Square duy trì và hỗ trợ mang lưới toàn cầu gồm 160 trường ở trên 40 quốc gia. Các trường thành viên có chung cách tiếp cận giáo dục toàn diện xoay quanh trọng tâm là 6 tôn chỉ IDEALS với bộ khung nhằm đạt kết quả xuất sắc và không ngừng cải tiến, cũng như có cơ hội hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với các trường cùng chí hướng trên thế giới.

Để biết thêm thông tin vềchương trình Round Square tại Renaissance, vui lòng xem tại đây.