GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ EDINBURGH

Tại Trường Quốc tế Renaissance Sài Gòn, học sinh có cơ hội tham gia vào cuộc thi Giành Giải Thưởng Quốc Tế Từ Công Tước Edinburgh. Các em học sinh hiện đang giành bảng đồng, và hướng tới bảng bạc và vàng trong tương lai. Học sinh phải hoàn thành một số giờ nhất định trong các hoạt động thể chất, phục vụ cộng đồng và các chuyến du lịch dã ngoại.