HỘI ĐỒNG CÁC TRƯỜNG QUỐC TẾ (CIS)

Trường Quốc tế Renaissance được chứng nhận toàn diện bởi tổ chức danh tiếng Hội đồng các Trường Quốc tế – CIS vào đầu năm 2017. Chứng nhận của CIS là bằng chứng cho sự cam kết của nhà trường – luôn hướng đến nền giáo dục quốc tế và không ngừng cải tiến. Các trường đại học trên thế giới đều công nhận học sinh đến từ các trường có chứng nhận của CIS với những kỹ năng và trình độ đạt tiêu chuẩn toàn cầu. Để biết thêm thông tin vềHội đồng các Trường Quốc tế – CIS, vui lòng xem tại đây.