CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ

ASDAN

ASDAN là tổ chức phát triển giáo dục tiên phong, vinh danh các cá nhân góp sức vào sự phát triển kỹ năng học tập,

Tổ Chức FOBISIA

Vào tháng 10 năm 2018, Renaissance trở thành thành viên chính thức của FOBISIA (Liên đoàn các trường quốc tế Anh ở châu Á). FOBISIA