TẦM NHÌN, SỨ MỆNH & GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn:

Trở thành Trường Quốc tế được lựa chọn hàng đầu tại Việt Nam.

Sứ mệnh: 

Khơi gợi cảm hứng vươn tới thành tích vượt bậc trong môi trường giáo dục quốc tế nhằm giúp học sinh đạt được thành công, hạnh phúc trọn đời và sự tôn trọng dành cho tất cả mọi người.

Giá trị cốt lõi

Trường chúng tôi cam kết cùng hướng đến các tôn chỉ IDEALS của tổ chức Round Square như Chủ Nghĩa Quốc Tế, Tinh Thần Dân Chủ, Hướng đến Môi Trường, Sự Phiêu Lưu khám phá, Sự Lãnh Đạo và Phục Vụ Cộng Đồng đồng thời chúng tôi được gắn kết với nhau bởi 4 giá trị cốt lõi:

  • theo đuổi thành tích xuất sắc trong học tập và phát triển cá nhân;
  • một môi trường giảng dạy và học tập lấy học sinh là trung tâm;
  • chú trọng vào gia đình;
  • sự tôn trọng dành cho bản thân, cho hành tinh của chúng ta và cho mỗi người.

Điều này sẽ đạt được thông qua:

1. Chúng tôi cam kết tính quốc tế và tính đa văn hóa – điều này được chứng minh thông qua việc học tập, giảng dạy và được phản ánh trong đời sống tại trường.

2. Các tính chất của một chương trình quốc tế của trường được thể hiện trong đặc tính, chương trình học, giảng dạy, cách chăm sóc cho các em học sinh và thành tích của các em.

3. Chương trình giảng dạy của chúng tôi là một nền tảng kiến thức rộng, cân bằng và dựa trên chương trình giảng dạy cho quốc gia Anh. Chương trình này được bổ sung bởi các chương trình EYFS, IPC, IGCSE và IBDP để đáp ứng các nhu cầu cá nhân của học sinh.

4. Việc đạt được kết quả các cuộc thi quốc tế thể hiện sự xuất sắc trong năng lực của mỗi học sinh của trường cao hơn mức trung bình thế giới.

5. Giao tiếp hiệu quả và sự hợp tác giữa các học sinh, phụ huynh, nhân viên và Ban Giám đốc.

6. Tôn trọng những cột trụ (IDEALS) của tổ chức Round Square bao gồm sự hiểu biết quốc tế, dân chủ, tính môi trường, tính phiêu lưu, lãnh đạo và phục vu cộng đồng.

7. Học sinh và nhân viên tích cực tham vào cộng đồng nhà trường, địa phương, quốc gia cộng đồng quốc tế.

8. Tôn trọng các nguyên tắc được quy định trong Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em.

9. Cung cấp một môi trường an toàn và an ninh, nơi tạo ra một không gian đầy cảm hứng cho học sinh và nhân viên.

10. Các cựu học sinh Renaissance năng động, thành công và luôn nhiệt huyết.