CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Cựu học sinh Renaissance có kết quả học xuất sắc và theo học các trường ĐH hàng đầu ở Mỹ, Anh, Nhật, Hàn, Úc và Châu Âu

Học sinh trường Quốc tế Renaissance được nhận vào nhiều trường Đại học danh tiếng trên thế giới như sau:

 

Source:
www.topuniversities.com 
www.timeshighereducation.com 
www.4icu.org/kr/index.htm