BAN LÃNH ĐẠO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT là những doanh nhân nhiều kinh nghiệm và nhạy bén, luôn đảm bảo Trường phát triển bền vững và ngày một xuất sắc

ĐỘI NGŨ QUẢN LÍ

Các cấp Quản lý của Trường không những giỏi chuyên môn mà còn đam mê trong lĩnh vực giáo dục QT và phát triển trẻ