KHỐI TRUNG HỌC GIAI ĐOẠN 3

Chương trình học

Renaissance điều chỉnh Chương trình học Quốc gia của Anh cho phù hợp với nhu cầu của trường. Đây là một chương trình học rộng và cân bằng cho phép học sinh có thời gian khám phá các môn học mới trước khi chọn các môn học cho chương trình iGCSE trong Lớp 9. Các môn được giảng dạy bao gồm: Tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Hoa, Toán học, Khoa học, Nhân học, Nghệ thuật và Công nghệ Thiết kế, Công nghệ thông tin, Giáo dục thể chất, Âm nhạc và Kịch nghệ.

Đánh giá

Đánh giá và báo cáo được thiết kế theo mô hình tương tự như tại khối trung học với các thứ hạng từ 1 đến 7 để đánh giá sự tiến bộ qua mỗi năm học. Các thứ hạng này gắn với Chương trình học Quốc gia của Anh. Mỗi thứ hạng thể hiện sự tiến bộ của học sinh và có bản mô tả riêng cho mỗi nhóm lớp. Học sinh được đánh giá theo nhiều cách khác nhau bao gồm cả tổng kết cuối khóa và kiểm tra đều đặn trong quá trình học. Học sinh được thông báo trước về loại hình đánh giá và liệu kết quả có được đưa vào báo cáo học tập không.

Mỗi lớp có cùng thang từ 1 đến 7, nhưng mỗi thứ hạng phản ánh mức độ tiến bộ khác nhau về kỹ năng và / hoặc kiến thức của học sinh. Ví dụ, thứ hạng 5 ở lớp 9 chứng tỏ mức độ phát triển cao hơn so với hạng 5 ở lớp 8. Mỗi lớp có mức độ kỹ năng, kiến thức và sự hiểu biết khác nhau. Vì vậy, một học sinh đạt điểm 5 môn Toán trong Lớp 7 cũng có thể đạt điểm 5 trong Lớp 8, nhưng điều đó cho thấy sự tiến bộ về kỹ năng, sự hiểu biết và kiến thức ở Lớp 8 bởi vì khối lượng chương trình Lớp 8 sẽ khó lên.

Mức độ tiến bộ của học sinh có thể thay đổi. Khi xem xét trình độ cao nhất đạt được, chúng ta cần biết rằng một cá nhân cụ thể có thể đã bắt đầu học ở trình độ thấp hơn mức mong đợi nhưng đạt được tiến bộ lớn trong suốt năm học. Cần cân nhắc thêm về khoảng thời gian mà học sinh đã học một môn học. Điều này đặc biệt đúng đối với học sinh học một ngôn ngữ mới.

Office 365

Office 365 là phương tiện chính mà giáo viên KS3 giao tiếp với học sinh. Việc giao tiếp có thể là lời nhắc nhở từ giáo viên hướng dẫn về các sự kiện sắp tới, hoặc giáo viên môn học đăng bài các bài tập. Học sinh cũng có thể yên tâm liên lạc với giáo viên nếu các em có thắc mắc về việc học tại nhà, hoặc các sự kiện trong trường. Phụ huynh được khuyến khích đăng ký tài khoản trên Office 365, để các giáo viên có thể liên lạc trực tiếp với một nhóm phụ huynh, hoặc với phụ huynh của một học sinh cụ thể nào đó.

Renaissance và Round Square

Được thành lập vào năm 1966, Round Square duy trì và phục vụ một mạng lưới toàn cầu gồm 160 trường học ở 40 quốc gia. Các trường học có chung cách tiếp cận giáo dục toàn diện được xây dựng quanh sáu tôn chỉ IDEALS và 12 phẩm chất. Tư cách thành viên của Round Square cho các trường thành viên một khung hướng dẫn để tiến đến sự hoàn hảo và cải tiến liên tục, cùng với cơ hội lớn được cộng tác và chia sẻ kinh nghiệm với những trường có cùng mối quan tâm trên khắp thế giới.

Các trường thuộc Round Square có chung triết lý giáo dục hỗ trợ sự phát triển của “con người toàn diện”. Renaissance tận tâm làm việc với cộng đồng các học sinh và phụ huynh để đảm bảo rằng tôn chỉ IDEALS của Round Square được thấm nhuần trong văn hoá trường học.

Các hoạt động ngoại khóa

Thực hiện theo triết lý của Round Square về một chương trình giáo dục toàn diện, Chương trình hoạt động ngoại khóa (ECA) cho phép học sinh tham gia vào việc học tập thiên về việc học trên lớp. Các hoạt động được dẫn dắt bởi các nhân viên hoặc các giáo viên thỉnh giảng. Không phải tất cả các hoạt động đều diễn ra tại trường, do đó, đôi khi học sinh rời khỏi khuôn viên trường để tham gia vào hoạt động yêu thích của mình.

Vào đầu mỗi học kỳ, học sinh được lựa chọn các hoạt động trong các lĩnh vực thể thao, sáng tạo, ngôn ngữ, ICT, khiêu vũ, cộng đồng, xã hội và âm nhạc, cho phép các em lĩnh hội tất cả các tôn chỉ IDEALS.

Hoạt động vì cộng đồng

Tất cả học sinh KS3 sẽ được yêu cầu tham gia vào một dự án vì cộng đồng theo lựa chọn của học sinh. Học sinh sẽ được yêu cầu tham gia ít nhất một giờ một tuần để nâng cao ý thức trách nhiệm ở giới trẻ, điều mà Round Square và Renaissance đang cố gắng thực hiện. Nếu có thể, những hoạt động này có thể do học sinh đứng đầu, nếu học sinh có thể nhận biết được nhu cầu của cộng đồng.

Các chuyến tham quan

Học sinh KS3 tham gia các chuyến tham quan dã ngoại. Các hoạt động này diễn ra ở trong nước và ở nước ngoài, và là một cơ hội tuyệt vời để học sinh nhìn thế giới ở một góc độ mới. Trong các chuyến tham quan học sinh có cơ hội để trải nghiệm và lĩnh hội những điều mà việc học ở trường không thể mang lại. Mỗi học sinh sẽ học được các kỹ năng mới qua các cuộc phiêu lưu, tìm hiểu về di sản và văn hoá của những đất nước mà các em đang tham quan, tham gia vào công việc phục vụ cộng đồng, và khám phá thêm về bản thân và bạn bè.

Vai trò của giáo viên hướng dẫn là gì?

Tất cả học sinh bước vào khối lớp KS3 sẽ có một giáo viên hướng dẫn và một phòng học chính. Giáo viên hướng dẫn vào lớp mỗi buổi sáng, và là một đầu mối liên lạc quan trọng đầu tiên nếu học sinh có bất kỳ yêu cầu hoặc vấn đề cá nhân phát sinh trong khi ở trường. Mỗi nhóm học tập trải qua một chương trình về nhận thức xã hội, đạo đức, tâm linh và văn hoá với giáo viên hướng dẫn của mình. Mỗi nhóm học tập sẽ trình bày một chủ đề trước bạn đồng môn khối trung học.

Sự tham gia của phụ huynh – Tôi có thể làm gì để giúp con tôi?

Việc quan tâm và tham gia vào việc học của con của Quý vị là sự hỗ trợ tốt nhất dành cho các em. Nếu Quý vị quan tâm đến việc học tập hoặc tiến bộ cá nhân của con mình, hãy liên hệ giáo viên hướng dẫn hoặc giáo viên bộ môn của con mình. Hãy nhớ rằng có hai báo cáo học tập trong suốt năm học, và nhiều buổi hội thảo và phiên họp phụ huynh-giáo viên theo lịch để Quý vị có thể nói chuyện với giáo viên.