CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA – KHỐI TRUNG HỌC

Các hoạt động ngoài giờ, hỗ trợ sự phát triển và làm nổi bật đơn ứng tuyển đại học của học sinh Trung học Renaissance.

Hoạt động Ngoại khóa Kỳ Khối Trung học năm học 2017 – 2018

Cập nhật vào Tháng Tám 2017