CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA – KHỐI TRUNG HỌC

Các hoạt động ngoài giờ, hỗ trợ sự phát triển và làm nổi bật đơn ứng tuyển đại học của học sinh Trung học Renaissance.