ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC

Kết Quả Đánh Giá – Chi Tiết Về Thành Tích Cần Đạt Được Tại Trường Quốc Tế Renaissance Sài Gòn

Giai đoạn nền tảng

Tiểu học (Lớp 1 đến Lớp 6) cấp độ và yêu cầu đối với học sinh – tham khảo chương trình giáo dục Anh quốc

Mầm Non

Với Lớp mầm non 1 -3 (Mẫu giáo 2 tuổi, Mẫu giáo 3 tuổi, Mẫu giáo 4 tuổi), chúng tôi sử dụng các Mục tiêu học tập Giai đoạn mầm non làm cơ sở để đánh giá thành tích học tập của học sinh.

Cấp độ có nghĩa là gì?

Các tiêu chí đánh giá trình độ là một trong những cách được sử dụng để đo lường sự tiến bộ và thành tích của học sinh ở cùng độ tuổi trên khắp nước Anh. Đối với trẻ em học tiếng Anh như một ngoại ngữ, cho đến khi các em thành thạo, các em đều phải cố gắng học tập để đạt được trình độ như học sinh trong các trường của Anh. Tại Renaissance chúng tôi sử dụng tám cấp độ trong chương trình giảng dạy, bắt đầu từ cấp độ 1 và tiến tới cấp 8. Tùy theo một môn đã được giảng dạy bao lâu, học sinh lớp 9 được kỳ vọng phải đạt được cấp độ 5 hoặc 6. Đối với học sinh mới bắt đầu học để đạt cấp độ 1, Mục tiêu Học tập giai đoạn mầm non được sử dụng để đánh giá thành tích đạt được.

Điều đó có ý nghĩa gì với con Quý vị?

Phần lớn trẻ em 11 tuổi (lớp 6 Tiểu học) được yêu cầu phải đạt cấp độ 4 vào cuối năm lớp 6. Cấp độ 4 là mức độ cao hơn so với cấp độ 1. Mỗi cấp độ được chia thành ba cấp độ nhỏ, ví dụ 4a, 4b và 4c. Xin lưu ý: cấp ‘a’ là mức cao nhất 4a là cao hơn 4b; 4b cao hơn so với 4c; 4c cao hơn 3a; 3a cao hơn 3b; 3b cao hơn 3c, vv…

Chú thích về cấp độ nhỏ

a = Học sinh đã đạt được mức cao nhất của cấp độ đó và sẵn sàng cho cấp độ tiếp theo.

b = Học sinh đang có tiến triển tại cấp độ đó.

c = Học sinh bắt đầu học tại cấp độ này.

Sự tiến bộ

Học sinh được phép học theo cách của các em để vượt qua mỗi cấp độ trong mỗi hai năm (ví dụ như một học sinh học tập ở cấp độ 2B trong năm Lớp 2 sẽ phải đạt 3B trong năm Lớp 4) – nghĩa là mỗi năm vượt được 1.5 cấp độ nhỏ. Tuy nhiên, đó là tốc độ tiến bộ tự nhiên của trẻ.

Thành tích cá nhân

Khi xem xét thành tích cao nhất học sinh đạt được, điều quan trọng là tất cả chúng ta phải xét đến trường hợp một học sinh có thể đã bắt đầu học với trình độ thấp hơn mức kỳ vọng nhưng đã đạt được những tiến bộ tốt trong suốt những năm học của mình. Xin lưu ý rằng mô tả cấp độ là một hướng dẫn có tính chất tương đối. Cần xem xét đến khoảng thời gian một học sinh đã sử dụng để hoàn thành một môn học. Điều này đặc biệt đúng đối với trẻ em bắt đầu làm quen với ngoại ngữ.