CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA – TIỂU HỌC

120 câu lạc bộ tại Renaissance giúp học sinh của Trường tận hưởng các hoạt động ngoại khóa sau giờ học.