CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA – TIỂU HỌC

120 câu lạc bộ tại Renaissance giúp học sinh của Trường tận hưởng các hoạt động ngoại khóa sau giờ học.

Chương trình Ngoại khóa Khối Tiểu học năm học 2017 – 2018

Download chương trình ngoại khóa Kì 2 tại đây