KHỐI TIỂU HỌC

Khối Tiểu học của Trường Quốc tế Renaissance bao gồm Lớp 1 đến Lớp 6. Chương trình giảng dạy được dựa trên Chương trình Giáo dục Quốc gia của Anh Quốc và được bổ sung theo khung Chương trình Tiểu học Quốc tế (IPC). Là ngôi trường duy nhất tại Việt Nam được công nhận là thành viên của Tổ chức Round Square, Khối Tiểu học đã chủ động tích hợp các tôn chỉ IDEALS trong suốt chương trình học. Điều này đã mang đến cho học sinh Renaissance những trải nghiệm học tập phong phú.

GIAI ĐOẠN 1 – Lớp 1 và Lớp 2

Ở Giai Đoạn 1 (Key Stage 1), nhà trường áp dụng cách thức tiếp cận sáng tạo trong việc giảng dạy chương trình học, chú trọng đến việc dạy liên môn học nhằm giúp các em học sinh có được những kết nối và liên thông phạm vi của các môn học.

Ngoài những hướng dẫn chính yếu trong các môn Toán, Ngôn ngữ và những cấu phần IPC, giáo viên bộ môn thực hiện giảng dạy các môn Âm nhạc, Giáo dục Thể chất, Bơi lội, Tiếng Việt hoặc Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam và Thư viện. Công nghệ là điểm nhấn và được tích hợp trong chương trình học. Từ Lớp 2 trở lên, học sinh có cơ hội được học tiếng Pháp hoặc tiếng Trung Quốc.

Thông qua chương trình học dựa trên việc đặt ra câu hỏi là mấu chốt (inquiry based learning), các em học sinh được khuyến khích tư duy phản biện, sử dụng nhiều công cụ khác nhau trong giao tiếp, giải quyết vấn đề, tìm kiếm thông tin và hợp tác. Phương pháp giảng dạy coi học sinh là trung tâm và không theo mô hình giáo viên giảng bài một chiều, giáo viên sử dụng các môi trường trong và ngoài lớp học để hỗ trợ việc học tập của học sinh.

GIAI ĐOẠN 2 – Lớp 3 đến Lớp 6 

Ở Giai Đoạn 2 (Key Stage 2), nhà trường áp dụng cách thức tiếp cận sáng tạo trong việc giảng dạy chương trình học, chú trọng đến việc dạy liên môn học nhằm giúp học sinh tạo được những kết nối có ý nghĩa giữa và liên thông phạm vi của các môn học. Đồng thời, chương trình học cũng chú trọng vào hành vi học tập, tích hợp công nghệ và tăng cường các kỹ năng nghiên cứu, tư duy phản biện và giải quyết tình huống.

Ngoài những hướng dẫn chính yếu trong các môn Toán học, Ngôn ngữ và những cấu phần IPC, giáo viên bộ môn thực hiện giảng dạy các môn Âm nhạc, Giáo dục Thể chất, Bơi lội, Tiếng Việt hoặc Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam và Thư viện. Công nghệ là điểm quan trọng và được tích hợp trong chương trình học. Môn tiếng Pháp và tiếng Trung như ngôn ngữ thứ ba sẽ được áp dụng giảng dạy.

Song song đó, học sinh sẽ được giao thực hiện các thử thách để tích cực tham gia vào quá trình học tập và phát triển cá nhân và xã hội. Đây cũng là những ưu tiên hàng đầu.

CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC QUỐC TẾ (IPC)

IPC bổ sung thêm các môn học cốt lõi là tiếng Anh và Toán học. Đồng thời, thông qua những bài học chuyên đề, chương trình IPC chú trọng vào các môn Khoa học, Nghệ thuật và Kỹ năng sống. Chương trình học IPC bao gồm 6 chuyên đề học liên môn trong khoảng 6 tuần. Mỗi bài học có mục tiêu học tập rõ ràng để tăng cường sự phát triển về học thuật, xã hội, cảm xúc và phát triển thể chất của học sinh.

ĐÁNH GIÁ

Việc đánh giá học sinh tại Trường Quốc tế Renaissance diễn ra thường xuyên và đem lại cho học sinh nhiều cơ hội thể hiện khả năng học tập của bản thân qua nhiều cách thức khác nhau. Đó là những cách thức thể hiện phong cách và nhu cầu học tập của các em. Từ Lớp 3, toàn bộ học sinh sẽ tham gia kỳ thi GL về đánh giá năng lực Toán học. Kỳ thi này cung cấp dữ liệu hệ thống hữu ích. Đến cuối Lớp 6, lộ trình học tập của từng học sinh sẽ được tổng kết thông qua Dự án Cá nhân, nơi các em sẽ trình bày với bố mẹ và bạn bè.

Tài liệu tham khảo:

For further information on the IPC: https://fieldworkeducation.com/curriculums/primary-years