CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

KHỐI MẦM NON

Khối Mầm non Renaissance được đánh giá tốt nhất Việt Nam (theo Hội đồng các trường Quốc tế), "xuất sắc" theo báo cáo từ BSO

KHỐI TIỂU HỌC

Khối tiểu học tại Renaissance được đánh giá nằm trong top 3 tại Hồ Chí Minh, với sĩ số lớp nhỏ dưới 22 học sinh

KHỐI TRUNG HỌC

Học sinh Trung học Renaissance là quán quân tại nhiều cuộc thi thành phố trong các lĩnh vực Khoa học, Piano và Thể thao

TÚ TÀI QUỐC TẾ

Bằng Tú tài Quốc tế tại Renaissance là chứng chỉ Trung học xuất sắc nhất được công nhận bởi các trường đại học hàng đầu